Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.J.81 Öljylämmityksestä luopuminen kaupungin kohteissa 

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Pienentää rakennuksista ja lämmityksestä syntyviä päästöjä.

  • Hallitusohjelmassa on linjattu, että fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan julkisissa rakennuksissa vuoteen 2024 mennessä (Ympäristöministeriö s.a.). Tehdään selvitys siitä, missä kohteissa Porissa on vielä käytössä öljylämmitys ja selvitetään mahdollisuudet korvata nämä järjestelmät kestävämmillä lämmitysvaihtoehdoilla. Kaupungissa voidaan tehdä myös linjaus, ettei mahdollisiin uusiin rakennuksiin enää rakenneta öljylämmitystä.

  • Öljylämmityksestä luopuminen vähentää lämmityksestä syntyviä päästöjä. Öljystä luopuminen edistää energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.J. Uusiutuva energia