Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.82 Ekosysteemisopimus

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Ekosysteemisopimuksen avulla tuetaan temaattisten painopistealueiden (mm. kiertotalous (esim. kiertotalouden tiekartta)) TKI-toimintaa, mitkä hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

  • Porin kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välille on solmittu vuosille 2021–2027 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus. ”Ekosysteemisopimusten toteuttamisessa panostetaan kaupunkien tunnistettuihin vahvuuksiin, eli temaattisiin painopistealueisiin. Porin alueen painopistealueet on valittu yhdessä paikallisten korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Painopisteet on valittu siten, että niissä merkittävä kansainvälistä kasvupotentiaalia sisältävä liiketoiminta yhdistyy erinomaiseen teolliseen kokeiluympäristöön. Porin seutu on valituissa temaattisissa painopistealueissa kansainvälisesti kärkitasoa ja ne on jo aiemmin tunnistettu Porissa kärkialoiksi.

    Porin ekosysteemisopimuksen temaattiset painopistealueet ovat:

    1) Teknologiametallit ja kiertotalous sekä

    2) Automaatio ja robotiikka.

    Painopistealueet ilmentävät Porin alueelle vuosikymmenten aikana syntyneitä vahvuuksia. Ne ovat Porin kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman, Satakuntaliiton älykkään erikoistumisen ja korkeakoulujen strategioiden mukaisia.”

  • Strategian mukaisesti Porin kaupunki hyödyntää Valtion ja kaupunkiseutujen sopimuksellisia menettelyjä. Ekosysteemisopimuksen avulla teollinen kiertotalous kasvaa Porin seudulla kestävästi.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö