Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.83 ICC – Intelligent Cities Challenge 2.0

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

ICC-verkoston ja tavoitteiden hyödyntämisen jatkaminen. ICC:ssä tehtävä strategiatyö auttaa kohdistamaan kehittämistoimenpiteitä niin, että esimerkiksi kiertotalouden avulla lisätään alueemme yritysten ja elinvoiman kasvua.

  • ICC eli Intelligent Cities Challenge 2.0 -ohjelma toteutetaan 2023–2025 jatkona ensimmäiselle kaudelle. Kaikkiaan 136 eurooppalaisesta kaupungista koostuva yhteistyöverkosto auttaa kaupunkeja kehittämään älykästä, vastuullista ja kestävää kasvua edistyneen teknologian avulla. Yhteistyötä tehdään Porin kaupungin, Prizztech Oy:n, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n, Satakunnan Kauppakamarin, Pori Energia Oy:n ja Porin yliopistokeskuksen Tampereen yliopiston kanssa.

  • ICC-hanke auttaa kaupunkeja hyödyntämään viimeisimpiä teknologioita ja parantamaan taloudellista kilpailukykyä, sosiaalista joustavuutta ja kuntalaisten elämänlaatua. Hankkeeseen osallistuvat kaupungit saavat muun muassa räätälöityä ohjausta, asiantuntijatukea sekä pääsyn neuvontapalveluihin ja kaupunkien vertaisverkostoihin.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö