Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

2.F.47 Ruokahävikin seuranta kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa 

Parkkeerattu polkupyörä puistossa. Polkupyörän tangosta riippuu kangaskassi.

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena on vähentää koulujen ja päiväkotien ruokaloissa syntyvän ruokahävikin määrää. Kouluissa ja päiväkodeissa biojätteeseen päätyvä ruokahävikki on puolitettu vuonna 2030 vuoden 2020 tasoon verrattuna. Samalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena seurantatiedon hyödyntäminen (menekin arviointi) ja siitä viestiminen.

  • Kaikissa kaupungin kouluissa ja päiväkotien ruokaloissa seurataan ruokahävikkiä sekä tehostetaan sen osalta ympäristökasvatusta. Ruokasalien biojäteastia ja linjastohävikki punnitaan. Linjastohävikkiä seurataan aterianosatasolla ja lautashävikkiä määrällisesti. Käytetyn sovelluksen (Aromi) seurantatietodataa hyödynnetään menekin arvioinnissa ja ruokalistasuunnittelussa. Tilastotietoa käytetään ruokahävikistä viestimisessä ja ympäristökasvatuksessa. Mahdollisuuksien mukaan dataa päivitetään verkkosivuratkaisuun ajankohtaisena ruokahävikkitietona. Ympäristökasvatuksen kohderyhmänä ovat oppilaat ja henkilökunta sekä päiväkodissa myös vanhemmat (mm. kannustetaan ilmoittamaan poissalot ajoissa).

  • Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa – ja samalla roskiin heitettyä rahaa. Ruokahävikin määrän vähentäminen tuo myös taloudellista säästöä. Ruokahävikin vähentäminen tehostaa elintarvikeketjua ja auttaa osaltaan ehkäisemään ympäristöongelmia. Jos ruoka päätyy hävikkiin, koko tuotantoketjussa aiheutuneet päästöt ovat syntyneet turhaan. Uudessa jätelaissa ja valtioneuvoston asetuksessa elintarvikealan toimijoille on asetettu kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus toiminnassa syntyvästä elintarvikejätteestä. Tähän sisältyy myös julkisten ravitsemuspalveluiden ruokahävikki. Lisäksi jäteneuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikejätteen määrän vähentämiseen. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027 Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 2.F. Arjen kiertotalous