Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.86 Hävikkiruokaterminaalin perustamisen tukeminen

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Yleinen ruokahävikin määrän vähentäminen yhteistyöverkoston kanssa sekä ruokahävikkiterminaalitoiminnan aloittamisen selvitystyö Porissa.

  • Kaupunki valmistautuu osallistumaan hankkeeseen, missä Poriin perustetaan ruokahävikkiterminaali yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Terminaaliin voidaan keskittää kaupoista ja ravintoloista syntyvä hävikki ja sieltä ruoka voidaan jakaa eteenpäin ruoka-apua tekeville toimijoille.

  • Ruokahävikki on alun perin syömäkelpoista roskiin päätynyttä ruokaa. Ruokahävikin vähentäminen tehostaa elintarvikeketjua ja auttaa osaltaan ehkäisemään ympäristöongelmia. Ruoan jakaminen eteenpäin tarvitseville on merkittävä sosiaalisen kestävyyden teko. Jos ruoka päätyy hävikkiin, koko tuotantoketjussa aiheutuneet päästöt ovat syntyneet turhaan. Samalla heitetään rahaa roskiin. Jätelaki velvoittaa jätteen määrän vähentämiseen ja siihen että neuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota elintarvikejätteen määrän vähentämiseen. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö