Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.87 Visit Porille Sustainable Travel Finland -sertifikaatti

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Visit Pori toteuttaa Sustainable Travel Finland -kehittämisohjelmaa.

  • Sustainable Travel Finland on matkailualan oma suomalainen sertifikaatti, joka ohjaa matkailualan destinaatioita ja yrityksiä kestävän kehityksen matkailun mahdollistamisessa ja tarjoamisessa. Visit Pori on destinaationa aloittanut oman kehitystyönsä STS-merkin saavuttamiseksi jo vuonna 2020. Edellytyksenä destinaatio-sertifioinnille on, että tietty määrä alueen matkailuyrityksistä on niin ikään STF-sertifioitu.

  • Pori on suosittu kotimaan matkakohde ja on tärkeää, että matkailun volyymin kasvaessa yhä suurempi osa matkoista tehdään kestävästi myös Porin alueella.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö