Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.88 Ravinteiden kierrättämisen TKI-toiminta

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Edistetään arvokkaiden ravinteiden talteenottoa orgaanisista jätteistä ja niiden kierrättämistä lannoitekäyttöön. Parannetaan samalla paikallisen ruuantuotannon lannoiteomavaraisuutta.

  • Avustetaan Porissa sijaitsevien ja Poriin sijoittuvien, orgaanisia jätteitä tai sivuvirtoja tuottavien laitosten kierrätysravinne-liiketoiminnan syntymistä TKI-hankkeiden avulla. Rakennetaan yhteistyöverkostoja ravinteiden tuottajien ja maataloustoimijoiden välille mahdollistaen kierrätysravinteiden optimaalista käyttöä.

  • Ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen vähentää ravinteiden päätymistä vesistöihin ja ehkäisee siten rehevöitymistä. Ravinnekierrätys vähentää myös mineraalisen fosforin louhinnan tarvetta ja parantaa huoltovarmuutta. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö