Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

3.K.89 Puhdistamolietteen hyödyntäminen biokaasutuotannossa

Ilmakuva Peittoon kiertotalouspuistosta

Toimenpiteen päämäärä

Hyödynnetään puhdistamolietettä biokaasutuotannossa.

  • Jätevedenpuhdistuksen toinen päätuote puhdistetun jäteveden lisäksi on jätevedestä puhdistamolla erotettu puhdistamoliete. Sopimuskumppani valmistaa kuivatusta puhdistamolietteestä biokaasua ja hoitaa syntyvän mädätteen jatkokäsittelyn sekä sijoituksen. Tämä on varmistettu vuoteen 2033 saakka Porin Veden ja Envor Pori Oy:n välillä voimassa olevalla palvelusopimuksella. Kuivatun puhdistamolietteen jatkokäsittely ja lopputuotteiden hyötykäyttö kuuluvat sopimuskumppanin päätäntävaltaan ja vastuulle vuoteen 2033 saakka. Porin kaupungilla ei ole vaikutusmahdollisuutta lopputuotteiden hyötykäytön tapaan, kunhan hyötykäyttö toteutuu.

  • Puhdistamolietettä voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Kiertotalousnäkökulman lisäksi energiaomavaraisuus liittyy myös huoltovarmuuteen.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 3.K. Yhteistyö