Kuva kaupungintalosta

1.E.39 Haitallisten vieraslajien torjunta

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Varmistaa, että haitallisten vieraskasvilajien torjuntaa pystytään jatkamaan myös vuonna 2024 loppuvan hankkeen jälkeen.

  • Porin kaupunki on saanut ELY-keskukselta avustusrahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntahankkeeseen. Kolmivuotisen Porin jokisuiston vieraskasvilajit hallintaan -hankkeen pääpaino on haitallisten vieraslajikasvien esiintymien nykytilanteen kartoittamisessa, vieraslajien torjunnassa sekä vieraslajineuvonnassa. Lisäksi hankkeessa neuvotaan kuntalaisia ja yrityksiä vieraslajien oikeasta jätehuollosta. Vieraslajihankkeessa on toteutettu myös ympäristökasvatusta yhteistyössä Porin koulujen kanssa. Hankkeessa toteutettua toimintaa jatketaan myös vuoden 2024 jälkeen.

  • Vieraslajeja torjumalla edesautetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan alkuperäisten lajien elinmahdollisuuksia. Haitallisiksi säädettyihin vieraslajeihin kuuluvat muun muassa jättipalsami (Impatiens glandulifera), kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum) sekä kurtturuusu (Rosa rugosa). Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus

Toimenpiteen tietoja päivitetty 4.6.2024.