Kuva kaupungintalosta

1.E.38 Itämerihaasteen toimenpideohjelman päivittäminen   

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Lisätä Porin kaupungin vapaaehtoisia toimia Itämeren suojelun hyväksi.

  • Porin kaupunki liittyi Itämerihaasteeseen jo vuonna 2007 ja Yhtenäinen Itämeri -toimenpideohjelmaa kuvattiin laajaksi ja kunnianhimoiseksi (Itämerihaaste 2018). Toimenpideohjelmissaan kunnat voivat esimerkiksi parantaa viemäröintiä, vähentää maatalouden ja haja-asutuksen valumia sekä nostaa tietoisuutta Itämerestä ja sen tilasta. Erityispainopisteenä on kantakaupungin hulevesien ja niiden päästöjen hallinta INTERREG-hankkeiden avulla.

  • Etenkin rehevöityminen on suuri uhka Itämeren tulevaisuudelle. Merialueen suojelu on Suomelle ja suomalaisille tärkeää, jotta saamme nauttia sen tarjoamista hyödyistä jatkossakin.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus