Kuva kaupungintalosta

1.E.37 Kaupunkiniittyjen hoitosuunnitelma

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Toimenpiteen tavoitteena kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen, perinteisten niittybiotooppien säilyvyyden turvaaminen sekä toimien edellyttämä paikkatietoaineistojen täydentäminen.

  • Tunnistetaan Porissa sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaisimmat niityt ja niittykeskittymät sekä luodaan niille hoitosuunnitelma, jolla varmistetaan niittyjen säilyvyys myös jatkossa. Hoitosuunnitelmassa määritettäviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi niittyjen parantaminen hoitotoimin sekä leikkuuvälin määrittäminen. Hoitosuunnitelma sisältää myös tienpientareet ja siinä voidaan huomioida esimerkiksi Reposaaren painolastikasvit. Selvitetään myös mahdollisuutta niittyjen ja niittykasvien hyödyntämiseen taiteena yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Kruunupään ja mahdollisesti muiden taidekasvatustoimijoiden kanssa.

  • Pitkäaikaisen niittämisen ja laiduntamisen tuloksena syntyneet niittybiotoopit ovat harvinaistuneet maatalouden koneellistumisen myötä. Kaupunkiniityt edesauttavat perinteisiä biotooppeja säilymään ja tarjoavat elinympäristön hyönteisille. Kaupunkiniityt ovat myös helpompia ja halvempia hoitaa kuin perinteiset puistoalueet. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on tuottanut raportin niittyverkoston kehittämisestä.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus