Kuva kaupungintalosta

1.E.36 Luodaan Porin kaupungille metsäohjelma

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Laaditaan Porin kaupungille kestävän metsänhoidon mukainen metsäohjelma. Viestitään metsäohjelman toteutusvaiheista.

  • Metsäohjelma ohjaa kaupungin omistamien metsien hoitoa ja hakkuita. Metsäohjelmassa voidaan tehdä erilaisia painotuksia, esimerkiksi rajoittaa avohakkuita kaupungin metsissä sekä tehdä periaatepäätös pienpuuston säilyttämisestä. Huomioidaan metsäohjelmassa Porin kaupungin METSO-kohteiden loppuraportti 2023. METSO-ohjelman tavoite on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä.

  • Metsäohjelmaa toteuttamalla voidaan edesauttaa luonnon monimuotoisuutta, parantaa virkistysmahdollisuuksia sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus