Kuva kaupungintalosta

1.E.35 Porin kaupunki liittyy Luontoviisaat kunnat -verkostoon 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Porin kaupunki liittyy Luontoviisaat kunnat -verkostoon ja täyttää jäsenyyden edellyttämät kriteerit 4 vuoden sisällä liittymisestä.

  • Luontoviisaat kunnat on tavoitteelliseen toimintaan tähtäävä verkosto, joka on perustettu 31.1.2023. Verkostoon liittyminen vaatii kaupunginvaltuuston tai -hallituksen päätöksen. Verkostoon liittyessään kunta sitoutuu verkoston kriteereihin ja sitoutuu täyttämään kriteerit neljän vuoden aikana liittymisestä. Luontoviisaat kunnat -verkostossa kunta sitoutuu esimerkiksi laatimaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lumo-toimintaohjelman tai -strategian, kartoittamaan omistamiensa maa- ja esialueiden arvokkaat luontokohteet sekä nimeää kunnanjohtajan tai hänen nimeämänsä kunnan työntekijän Luontoviisaat kunnat -verkoston johtoryhmän jäseneksi.

  • Luontoviisaat kunnat verkosto tukee ja kehittää kuntien luontotoimintaa sekä parantaa kuntien välistä yhteistyötä. Kukoistava lähiluonto on kolmanneksi merkittävin viihtyvyystekijä kuntalaisten mielestä (Kuntalaistutkimus 2020). Verkosto tukee kaupunkeja laatimaan viherryttämissuunnitelmaa EU:n biodiversiteettistrategian 2030 tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus