Kuva kaupungintalosta

1.E.34 Luontopalveluiden kehittämisstrategia 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Laaditaan luontopalveluiden kehittämisstrategia. Määritellään erityyppisten kaupungin ylläpitämien luonto- ja viheraluereittien palvelutaso ja vastuutahot jatkossa.

  • Tehdään kevääseen 2024 mennessä kaupunginvaltuustolle esitys vaihtoehdoista luonto- ja viheraluereittien ylläpidon järjestämiseksi jatkossa.

  • Luonnon virkistyskäyttö edistää fyysistä ja henkistä hyvinvointia, mikä vähentää terveydenhuollon kuluja. Arvokkaissa luontokohteissa kulkevat reitit helpottavat kuntalaisten monimuotoiseen luontoon pääsyä, toimivat hyvänä oppimisympäristönä ja lisäävät luonnon arvostusta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus