Kuva kaupungintalosta

1.D.33 Porin kansallisen kaupunkipuiston rajaus turvaa ja edistää kaupunkivihreää

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Porin kaupunki on sitoutunut Porin kansallisen kaupunkipuiston kehittämiseen kestävän kehityksen vahvistamiseksi kaupungin suunnittelussa.

  • ”Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena kaupunkien keskustassa.” Alueilla on tunnistettu arvokkaat luontoa ja rakennettua ympäristöä yhdistävät kulttuuriympäristöt ja yhtenäiset arvokkaat viheralueet, joita kaupunki on sitoutunut kehittämään kestävästi ja laadukkaasti. Porin kansallinen kaupunkipuisto on olennainen osa Porin sini-viherverkoston rakennemallia ja osa kaupungin läpi kulkevia ekologista verkostoa, joilla on virkistyksellistä ja luonnon monimuotoisuutta koskevaa merkitystä.

  • Arvokkaiden alueiden kestävä kehittäminen kansallinen kaupunkipuistona on tärkeä pitkäjänteisen kaupunkisuunnittelun keino, jolla turvataan alueiden säilymistä ja laatua. Porin kansallinen kaupunkipuisto on perustettu kaupungin omasta hakemuksesta Ympäristöministeriön päätöksellä vuonna 2002. Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty Ympäristöministeriössä vuonna 2008 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan, vuoden 2024 aikana. Sen tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat alueiden kehittämistä kestävän kehityksen mukaisesti.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö