Kuva kaupungintalosta

1.D.32 Pilotoidaan viherkertoimen käyttöönottoa

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena säilyttää tai lisätä kaupunkivihreän määrää ja hulevesien imeytystä erityisesti Porin kaupungin kohteissa. Asemakaavoituksessa pyritään siirtymään malliin, missä määritellään kortteli- tai tonttikohtainen viherkerroin. Myös alueittaista viherkertoimen käyttöä kehitetään.

  • Viherkerroinmenetelmässä kaavoittaja asettaa tontille viherkertoimen ja läpäisevien pintojen kertoimen, jonka suunnittelija toteuttaa joustavasti. Viherkertoimen käyttöönotto toimii myös ohjaustyökaluna esimerkiksi katupuiden, viherkattojen ja kattopuutarhojen rakentamiselle.

  • Kaupunkivihreä lisää viihtyisyyttä ja tukee luonnon monimuotoisuutta. Viherkatot ja puut parantavat ilmanlaatua ja tasoittavat sään ääri-ilmiöitä. Läpäisevät pinnat, viherkatot ja kaupunkivihreä ovat keino hallita hulevesiä ja ne viilentävät ympäristöä kuumina kausina sekä toimivat lämmöneristäjinä kylminä kausina.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö