Kuva kaupungintalosta

1.D.31 Suunnittelusuositusten ja -kannustimien luominen pilottialueelle

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Määritellään suunnittelusuositukset ja -kannustimet lisäämään kiertotaloutta ja kestäviä ratkaisuja pilottialueella Porissa. Pilotoinnin kautta saadaan kokemusta ja välitetään samalla konkreettinen viesti sitoutumisesta kiertotalouteen. Edistetään myös rakentamisen kiertotaloutta tontinluovutuksen keinoin.

 • Porin kiertotalouden ja kestävien ratkaisujen pilottialue voisi olla esimerkiksi suunnitteilla oleva Pasaasin alue. Myös muissa kunnissa on työstetty vastaavia alueen kehittämisen tavoitteita sekä suunnittelusuosituksia ja -vaatimuksia.

  Käytännössä ohjeistuksessa voidaan tavoitella esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Viherkattojen ja seinien monipuolinen toteuttaminen
  • Aurinkoteknisten laitteiden vaatimat tila- ja tekniset varaukset kattorakenteiden osalta
  • Purkujätteiden ja maamassojen hyödyntämiseen liittyviä suunnitteluperiaatteita, kuten ”Uusiomateriaalia tulee käyttää mahdollisimman paljon.”, ”Alueella murskattuja puhtaita purkujätteitä voidaan hyödyntää ympäristörakentamisessa.”
  • Velvoite puhtaiden maamassojen hyödyntämisestä alueen viherrakentamisessa
  • Monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden vaatiminen uusissa rakennuksissa
  • Uusi kaavamääräys ylijäämämassojen käsittely- ja välivarastointialueelle ja tätä kautta toiminnan mahdollistaminen ja salliminen alueella sekä ylijäämämassojen uudelleenkäytön tehostaminen ja kierrätys
  • Tontinluovutuksessa voidaan määrittää kiertotalouskriteerejä, kuten lisäpisteiden saaminen määritellyistä kiertotalousteoista tai kiertotaloussuunnitelma, jossa selvitetään konkreettisia kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä, kuten massatasapaino
  • Rakennushankkeissa kannustaminen elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaan tai kierrätettyjen rakennusosien hyödyntämiseen
 • Rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteestä (Ympäristöministeriö). Rakentamisen kiertotalouden edistäminen edesauttaa vähentämään näitä päästöjä sekä samalla vauhdittaa kestävän kiertotalouden mukaista rakentamisen liiketoimintaa. Porin kaupunki on mukana valmistelemassa kiertotalouden green dealia, jossa tontinluovutuksen kiertotalouskriteerit ovat yksi toimenpide-ehdotuksista kunnille. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö