Kuva kaupungintalosta

1.D.30 Hulevesiohjelman toimenpiteet 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Hulevesitulvariskien hallinta ja tulvavahinkojen ehkäisy sekä huleveden sisältämien epäpuhtauksien vähentäminen.

  • Hulevesiohjelman tavoitteena on sitouttaa ja parantaa kaupungin eri organisaatioiden yhteistyötä hulevesien hallinnan kehittämiseksi. Ohjelman tehtävänä on luoda työkalut ja keinot tavoitteen saavuttamiseen aina kaupunkisuunnittelusta kunnossapitoon saakka. Hulevesiosaamisen ja -tietoisuuden lisääminen kouluttamalla ja tiedottamalla. Luontopohjaisten ratkaisujen laajempi hyödyntäminen, viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen hulevesien hallinnassa.

  • Hulevedellä tarkoitetaan läpäisemättömille pinnoille, kuten asfaltille tai katolle, satavaa tai sulavaa vettä. Ilmastonmuutoksen edetessä sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen ja rankkasateiden odotetaan lisääntyvän, minkä lisäksi Pori on merkittävä tulvavaarakohde. Hulevesien hallinnalla voidaan edesauttaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vähentää hulevesien haitallista vaikutusta vesistöihin.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö