Kuva kaupungintalosta

1.D.29 Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä edistävät kaavalliset keinot ja rakennusjärjestys

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Päämääränä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä edistävien kaavallisten keinojen ja rakennusjärjestyksen kehittäminen. Asukkaiden ja yritysten on helppo toteuttaa kierrättämistä ja käyttää jakamistalouden palveluja. Lisäksi edistetään kiertotalouden ja massatasapainon toteutumista rakentamisessa.

  • Jakamistalouden ja kierrättämisen vaatimille toiminnoille varataan tilaa jo kaavoitusvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi riittävän tiheästi sijaitsevat kierrätyspisteet, jakamistalouden keskittymät, joihin voidaan keskittää esimerkiksi yhteiskäyttöpyöriä ja -autoja sekä muita liikkumisvälineitä sekä passiivi- ja aktiiviaurinkoenergian huomioiminen. Lisäksi edistetään kiertotalouden toteutumista kaavamerkinnöillä ja rakennusjärjestyksen määräyksillä. Kaavamerkintä voi olla esimerkiksi merkintä muuntojoustavalle ja monikäyttöiselle rakennukselle. Rakennusjärjestyksessä voidaan edellyttää rakennushankkeen massatalouslaskelmaa.

  • Jakamistaloudesta tulee tehdä mahdollisimman helppoa, jotta asukkaat ja yritykset toteuttavat sitä.  Kiertotalous ja resurssiviisaus tarvitsevat paljon uudenlaista tilaa, joka on huomioitava jo kaavavaiheessa, ja sen toteutumiseen on ohjattava lupaprosessissa. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö