Kuva kaupungintalosta

1.D.28 Täydennysrakentamisen suosiminen sekä uudisrakentamisen keskittäminen

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Keskittää asumista ja mahdollistaa lähipalvelujen käyttö mahdollisimman monelle. Vähentää tarvetta yksityisautolla liikkumiselle.

  • Kaavoittamisen tavoitteeksi otetaan se, että uudisrakentaminen hyödyntää jo olemassa olevia palveluita ja yhdyskuntarakennetta. Uudisrakentamista ohjataan jo asemakaavoitetulle alueelle sekä joukkoliikenneyhteyksien varrelle. ”Yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja hajautumisen estämiseksi sekä kaavoituksen sujuvuuden parantamiseksi suunnittelutarveratkaisujen määrää tulee vähentää ja ohjata rakentaminen asemakaavoitetuille alueille” (Porin kaupungin maapoliittinen ohjelma VIII). Rakentamista keskitetään Porin keskustaajamaan sekä muutamiin hyvien liikkumisyhteyksien taajamiin, kuten Kyläsaari-Pihlavaan sekä Noormarkun keskustaan. Uudis- ja täydennysrakentamisessa huomioidaan myös ristikkäisvaikutukset asumisen, työpaikkojen ja palveluiden keskittymiselle.

  • Asumisen keskittäminen riittävien palvelujen lähelle vähentää tarvetta liikkua moottorikäyttöisillä liikkumisvälineillä. Asumisen keskittäminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähelle ohjaa liikkumista yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen ja vähentää liikkumisesta syntyviä päästöjä. Yksityisautoilun vähentäminen lisää myös kaupunkilaisten kävelyä, pyöräilyä ja muuta lihasvoimin liikkumista ja siten lisää myös terveyttä ja hyvinvointia.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö