Kuva kaupungintalosta

1.D.27 Koko Porin sini-viherverkoston rakennemalli

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Tuottaa ja ottaa käyttöön Porin kaupungille sini-viherverkoston rakennemalli. Viherrakenne käsittää kaikki luonnontilaiset sekä istutetut viheralueet. Sinirakenteeseen kuuluvat erilaiset pienvedet ja vesirakenteet. Rakennemalli on havainnollinen ja yleispiirteinen näkemys alueen tulevasta aluerakenteesta.

  • Inventoidaan koko Porin alueen luontoarvot ja laaditaan niitä tukeva ja kestävästi hyödyntävä rakennemalli ja suunnitteluperiaatteet.

  • Sini-viherrakennemalli tekee näkyväksi luonnon potentiaalit luontoa, kaupunkivihreää ja vesialueita ml. pohjavesialueet ja hulevesien hallinta koskevan suunnittelun, toimenpiteiden ja lupaprosessien tueksi. Saavutettavat ja monipuoliset viheralueet kaupunkitilassa ja rakennetun alueen ympärillä lisäävät viihtyisyyttä ja edistävät vähähiilistä elämäntapaa.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.D. Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö