Kuva kaupungintalosta

1.C.26 Tilojen energiankäytön reaaliaikaisen optimoinnin ja seurannan automatisointi

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Tavoitteena kaupungin tilojen reaaliaikaisen energiankulutuksen ja energiatehokkuuden ohjauksen sekä seurannan älykkäiden ratkaisujen ja automatisoinnin kehittäminen. Energia- ja olosuhdesimuloinnin hyödyntäminen. Optimoinnin ja seurannan sekä sitä kautta myös raportoinnin automatisoinnin edistäminen.

  • Tilojen energiankäytön automatisoitu optimointi- ja seurantajärjestelmä vähentää energiakuluja sekä selkeyttää energian käyttöön liittyvää seurantaa ja raportointia. Rakennusten energiatehokkuuden seurantaa laajennetaan energia- ja olosuhdesimuloinnilla. Energiatehokkuuden parantamiseksi pilotoidaan digitaalista mallinnusta (esim. digitaalinen kaksonen). Haetaan energiatukirahoitusta.

  • Rakennusten paremmalla energiatehokkuudella voidaan vähentää paitsi tilojen kuluja myös vähentää energiantarvetta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen