Kuva kaupungintalosta

1.C.25 Energiakartoitukset Porin julkisissa kohteissa

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Parantaa kaupungin tilojen energiatehokkuutta. Kartoitetaan rakennusten energiatehokkuuspotentiaali Motiva-mallin mukaisesti.

  • Porissa on jo tehty rakennusten energiatehokkuuden seurantaa ja kartoitettu rakennusten energiatehokkuuspotentiaalia. Energiakatselmusten tekeminen Motiva-mallin mukaisesti kehittää toimintaa, ja tiedot siirtyvät automaattisesti energiatehokkuussopimuksen toimenpiteiksi. Mittareina sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus suhteutettuna pinta-alaan, joita verrataan keskimääräiseen kulutukseen. Toimenpiteeseen liittyen haetaan rahoitusta, kuten energiatukea.

  • Energiakartoitusten tekeminen Motiva-mallilla sujuvoittaa prosesseja ja vähentää kaksinkertaista työtä tuoden täten kustannussäästöjä. Rakennusten paremmalla energiatehokkuudella voidaan vähentää paitsi tilojen kuluja myös vähentää energiantarvetta.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen