Kuva kaupungintalosta

1.E.40 Suojeltavien lajien elinympäristöjen vaaliminen 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Varmistaa harvinaisten eläin- ja kasvilajien säilyminen sekä edistää luonnon monimuotoisuutta.

  • Suojeltavien lajien elinympäristöt huomioidaan kaupungin kaikessa toiminnassa.

  • Elinympäristöjen huomioinnilla voidaan parantaa suojeltavien lajien selviytymismahdollisuuksia sekä edesauttaa luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta voidaan ajatella kuin luonnon vastustuskykynä. Se auttaa luontoa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja tauteihin.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus