Kuva kaupungintalosta

1.C.19 Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Vähentää työmaiden ilmastopäästöjä sekä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä työmailla. 

  • Toimenpiteen tavoitteena on Porin kaupungin liittyminen Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimukseen tai vastaavanlaisen toiminnan toteuttaminen Porissa. Alkuperäisen Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan sekä Senaatti-kiinteistöjen tekemän sopimuksen tavoitteena on ”mukana olevien kuntien ja Senaatin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.” (Sitoumus 2050 s.a.).  Toimenpiteessä selvitetään Porin kaupungin mahdollisuuksia liittyä sopimukseen tai toteuttaa samankaltaista toimintaa.

  • Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimus viestii sitoutumisesta hiilineutraaliin kiertotalouteen. Rakentaminen kuluttaa huomattavasti luonnonvaroja ja tuottaa suuria päästöjä. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen