Kuva kaupungintalosta

1.C.21 Kestävän purkamisen green deal -sopimus 

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen lisääminensekä purku-urakoiden kiertotalousvaatimusten huomioiminen hankintojen suunnittelussa.  Kestävän purkamisen green deal -sopimuksen kriteerien kokonaisuus toimii myös työkaluna.

  • Liittyessään kestävän purkamisen green deal -sopimukseen kunta sitoutuu muun muassa edellyttämään purkukartoitusta sopimuksen määrittämissä korjaus- ja purkuhankkeissa, sitoutuu raportoimaan sopimuksen määritelmän mukaisissa korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvät purkumateriaalit sekä kehittää toimintaansa edistämään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä (Sitoumus 2050 s.a.). Green dealin edellyttämät toimet huomioidaan jo hankintavaiheessa.

  • Kestävän purkamisen green deal viestii sitoutumisesta kiertotalouteen. Rakentaminen kuluttaa huomattavasti luonnonvaroja ja tuottaa suuria päästöjä. Kierrätettyjä materiaaleja käyttämällä voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä sekä vähentää rakennusmateriaalien tuottamisesta koituvia päästöjä. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen