Kuva kaupungintalosta

1.C.23 RC-rouheen käyttö toimintamallina soveltuvissa kohteissa

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Lisätä kiertotalouden kriteerien toteutumista katujen päällystyksessä.  

  • Asfalttia, jonka valmistamisessa on käytetty RC-asfalttirouhetta, kutsutaan uusioasfaltiksi. RC-rouhe on murskattua tai jyrsittyä asfalttia, jota käytetään asfalttimassan raaka-aineena. Porin kaupunki on toteuttanut päällystysurakkapilotin osana Keino-kiertotalousakatemiaa, jossa RC-rouheen pitoisuus oli 50 %. Pilotin oppeja hyödyntämällä jatketaan RC-rouheen käyttöä päällystysurakoissa ja kehitetään toimintamallia, jolla RC-rouheen käyttöä voitaisiin edellyttää soveltuvissa kohteissa.

  • Kierrättämällä asfalttia asfalttimassan raaka-aineena pystytään pienentämään asfaltin hiilijalanjälkeä. Lisäksi RC-rouheen käyttö täyttää kiertotalouden kriteerit. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.C. Rakentaminen