Kuva kaupungintalosta

1.E.42 Maatalouden kestävyysmurrosta edistetään kaupungin maaomistajuuden ja viestinnän kautta

Kuva kaupungintalosta

Toimenpiteen päämäärä

Edistää ympäristönäkökulmien toteutumista maataloudessa maaomistajuuden kautta. Selvitetään mahdollisuuksia tehdä kiertotalous-, ilmasto- ja ympäristötekoja maataloudessa sekä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

  • Kaupungin omistamien vuokrapeltojen viljelyn ympäristönäkökulmia edistetään sopimuksien kautta. Toimenpiteessä selvitetään yhdenvertaisia ohjauskeinoja vuokraviljelijöille. Maanviljelystä löytyy ratkaisuja kiertotalous-, ilmasto- ja ympäristötekojen toteuttamiseen, ne voivat liittyä esimerkiksi toimintatapojen muuttamiseen tai ravinteiden kiertoon.

  • Kestävällä maanviljelyllä voidaan kasvattaa maanviljelyksen hiilikädenjälkeä ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimenpide toteuttaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa vuoteen 2027.

Toimenpide toteuttaa tavoitetilaa: 1.E. Luonnonvarat ja luonnon monimuotoisuus